Нови данни

Ползване на компютри и интернет

През 2015 г. броят на потребителите на глобалната мрежа в страната надхвърля три четвърти от цялото население. По-малко от една четвърт са гражданите, които нямат достъп до Интернет. Тази степен на проникване може да се оцени като достатъчно висока, за да определи Интернет като един от важните канали за комуникация с потребителите.

На практика всички Интернет-потребители имат постоянен достъп до онлайн пространството в домовете си, а близо половината разчитат на Интернет достъп на работното място. Около 7 на сто могат да ползват Интернет в посещаваното от тях учебно заведение. Фактът, че повече от половината от Интернет-потребителите не могат да го ползват на работното си място е обясним със спецификата на различните професии, които по обективни причини не предполагат трудово заетите да са в състояние да го ползват в работното си време.