Нови данни

С какво се отоплява българинът?

И в началото на 21 век основното отопление, което ползват голямата част от българите, е твърдото гориво. Това сочи национално представително проучване сред 1700 жители на страната, проведено от Прогрес консулт. 53% от българските домакинства ползват твърдо гориво, като основната причина за това е, че то е най-предпочетеното в селата (96% от домакинствата в тях) и в малките градове (77%). А именно в селата и в малките градове живее почти половината от населението.

Реално делът на домакинствата, които ползват електрически печки и радиатори за отопление, е по-голям от дела на ползващите централно отопление. Още 16% са домакинствата, които също ползват електричество за отопление, доколкото домовете им са оборудвани с климатици. Засега едва една пета от домакинствата в страната могат да разчитат на централно отопление.

Почти изчезващ вид са домакинствата, които ползват за отопление нафта. Въпреки че става все по-модерно, отопление на газ се ползва от едва около 3% от домакинствата в страната.

Централното отопление (ТЕЦ) е проблем основно на софиянци, доколкото почти 83% от домакинствата в столицата са зависими от него. Жителите на областните градове пък разчитат основно на електричеството, доколкото 40% от тях разполагат с електрически печки и радиатори, а още 33% - с климатици. Сумарно три четвърти от жителите на областните градове се отопляват с някакъв вид електрически уреди, така че ако би възникнал някакъв проблем с подаването на електричество, той би се отразил в най-висока степен именно на жителите на областните градове.

Освен че е най-разпространено като ползване, твърдото гориво се смята от най-голям процент от българите и за твърдо най-ефективният и най-икономичният начин за отопление,. Близо половината от анкетираните посочват твърдото гориво, срещу само една пета, посочващи централното отопление. Прави впечатление, че делът на привържениците на ТЕЦ-овете е практически равне с дела на предпочитащите електричеството (сумарно за дяловете на ориентираните към електрически отоплителни уреди като радиатори и печки и на ориентираните към климатици). Специално при ползването на електричество категорично доминира мнението, че климатиците са много по-ефективен и икономичен начин за отопление.

Твърдото гориво в най-висока степен се смята за най-ефективен и икономичен начин за отопление от жителите на селата и на малките градове. Климатиците представляват най-голям интерес за жителите на областните градове. Те обаче – заедно със софиянци, проявяват най-позитивно отношение към отоплението на газ.

11.5% от българските домакинства планират през настоящата година да променят начина си на отопление. Повече от половината от тях смятат да преминат към отопление с климатици, което ще доведе до значително нарастване на продажбите на подобни уреди. Приблизително равни са дяловете на домакинствата, които планират да преминат съответно към отопление на газ и на твърдо гориво. Практически това ще доведе до нарастване с над 50% на броя на домакинствата, ползващи за отопление газ.

При цитиране на данните позоваването на Прогрес консулт е задължително.