Нови данни

ИНДЕКС НА ПЪЛНОЦЕННИЯ ЖИВОТ

За много от понятията, които употребяваме всекидневно – като истина, морал, етика, здраве, че дори и пълноценно хранене, съществуват определения. Оказва се обаче, че по въпроса какво е това „пълноценен живот“, е трудно да се намери единна дефиниция. Всички говорим за това, че искаме да живеем пълноценно, оплакваме се, че не го правим, или обратното – афишираме, че го постигаме, но не определяме ясно какво точно се съдържа в понятието. Затова се допитахме до колективното мнение на българите.

Дори и след като изготвихме проучването, направихме анализите и създадохме формулата за Индекса на пълноценния живот, продължихме да търсим мнения – включително извън страната, що е това пълноценен живот. Най-много ни допадна определението на един тийнейджър отвъд океана, който малко преди да започнем подготовката на проекта е написал: „Пълноценният живот се състои в това да осъществиш всичко, за което си мечтал, да помагаш на другите да осъществяват това, за което мечтаят, да изживяваш живота си до предел, и когато си на смъртния си одър да не съжаляваш за нищо; да оставиш след себе си света по-добър, отколкото си го заварил.“

И това като че ли най-много се доближава до есенцията на понятието, както я открихме в мисълта на българина. Пълноценният живот е събирателен и концентриран образ на удовлетвореността от живота като цяло, на физическото благосъстояние, на споделяните радости в семейния живот и в общуването с другите хора, на постигнатия успех в личен план и на професионално ниво, на отделянето на време за хобита и почивка, за учене и развитие, на поставянето на цели и постигането им. Но пълноценният живот не включва единствено обективни критерии и индикатори, тук съществен момент е чувството на отделния индивид за пълноценно живеещ.

Търсейки „формула“ за пълноценен живот, за да го измерим емпирично с едно число (коефициент), ранжирахме ключовите области на качеството на живот, свързани с пълноценното живеене. Да живееш пълноценно предполага да отговориш на 7 индикатора - здраве, рекреация, отношения, пари, професия, образование, цели, които (взети заедно) съдържат набор от общо 82 индикатора. Подреждането по степен на важност на всяка от тези категории дава много интересна информация, която служи за по-нататъшното изчисляване на Индекс на пълноценния живот на обобщено ниво – изразен само с едно число.

Пълноценното живеене вълнува хората и данните от проучването категорично го доказват. Четири са факторите, които излизат на преден план като най-важни за постигане на по-пълноценно съществуване: финансови средства; социална среда и взаимоотношения с хората; цели, увереност и удовлетвореност; здраве.

Същевременно, разглеждайки значението на конкретните фактори, наблюдаваме една много висока степен на обръщане към другите, мислене за другите, която демонстрира българинът.

Засега знаем само колко е Индексът на пълноценния живот на българина през 2017 г. Много ли е или малко – ще разберем, надяваме се, през следващите години, когато ще продължим да следим развитието на Индекса и динамиката на отделните съставящи го групи фактори.

Резултати от национално представително за пълнолетното население на България проучване, проведено по метода на преките лични интервюта сред 1007 граждани, Февруари 2017 г.
Проучването е възложено от Лидл България.