Нови данни

Бизнес индекс

ОПТИМИЗМЪТ НА БИЗНЕСА ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ СТОПЯВА

Втората половина на 2018 г. не донесе подобрение на индекса на бизнес-средата, а напротив – продължи да се задълбочава негативната тенденция. Нещо повече: за първи път от 5 години насам стойността на индекса пада дори под базовата стойност от 2005 г. Това се дължи на още по-рязкото увеличаване на негативните оценки по редица показатели.

Ако мрачните настроения на мениджърите се потвърдят, това със сигурност ще се отрази на населението – още повече, че един от пунктовете, в които мениджърите очакват най-сериозно влошаване, е свързан с прогнозите им за нарастване на безработицата в следващите месеци.

Забележимо скачат и предвижданията за нарастване на инфлацията през следващото полугодие. Това вероятно ще изиграе сдържаща роля в размитието на бизнеса, макар като цяло да нарастват твърденията на фирмите, че имат нужда от инвестиции и от допълнителен персонал.

Без промяна остава структурата на посочванията на главните проблеми за бинеса: както е обичайно, на челно място изпъкват претенциите за високи данъци и осигуровки, следвани от оценките за ниска покупателна способност на потребителите.

Единственият по-позитивен факт е, че леко отслабва значението на един от традиционните проблеми за бинеса – просрочените плащания от делови партньори.

Данните са от национално представително за бизнеса проучване, проведено в края на Ноември сред 504 мениджъри на фирми.