Нови данни

Потребителски индекс

С ВСЕ ПО-ПЕСИМЕСТИЧНИ НАСТРОЕНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СРЕД ИЗПРАТИХМЕ 2018 Г.

2018 година пречупи възходящата тенденция на Индекса на потребителската среда и Индексът устойчиво – и забележимо, тръгна надолу. Стойността му практически спадна до равнището отпреди три години. При това трябва да се отбележи, че подобен като абсолютна стойност спад в рамките на една календарна година досега е регистриран само веднъж: след разгръщането на световната финансова криза през 2008 г., когато стойността на индекса се срина с 20 пункта. Редуцирането на стойността му през 2018 г. е близко до това ниво – почти 19 пункта.

Всъщност, погледнато в по-дългосрочен план тази стойност е очаквана, ако се разгледа линията на развитие на индекса от 2010 г. насам. Рязкото пропадане на стойността му към края на 2016 г. еднозначно може да се свърже с политическите трусове и зеещата неяснота пред държавата след президентските избори и насрочването на предсрочни парламентарни. Очевидно е, че населението тогава реагира с рязко увеличаване на предпазливостта в очакванията си. Подобни резки движения на Индекса ясно показват колко силно се влияят потребителските нагласи от политическите промени.

Една от главните причини за чувствителното снижаване на Индекса е оценката на гражданите за икономическата обстановка като цяло. Още от началото на 2017 г. се очерта процес на постоянно и все по-забележимо намаляване на дела на по-оптимистично настроените потребители – онези, които виждат сериозно или поне частично подобрение в икономическата обстановка. Ако в началото на 2017 г. този дял достигаше 13% от всички потребители, сега той пада до 7%.

Както и може да се очаква, тази по-обща оценка се основава на реалностите: сегашно финансово състояние на гражданите, възможностите им за спестяване и очакванията за динамиката на личните им месечни доходи през следващия период.

Практически спад няма само при един показател – но той е ключов за потребителското поведение: предпочитанията за начина на разпореждане със свободните средства. На първо място трябва да се отбележи, че по принцип се увеличава броят на гражданите, които декларират, че нямат свободни средства. На второ място, оказва се, че са стагнирали намеренията за придобиване на движимо и недвижимо имущество, така че все още остава под въпрос „развързването на кесиите“ на потребителите, чрез което те по-силно да стимулират икономиката.

Ако има някакъв позитивен факт, той е, че стойността на Индекса все още превишава базата (за която е приета 2005 г.).

Данните са от национално представително за пълнолетното население на страната проучване, проведено от Прогрес консулт по метода на преките лични интервюта между 10 и 20 Декември 2018 г. сред 1015 пълнолетни жители на страната.