Нови данни

Потребителски индекс

Драматична промяна в индекса на потребителската среда
през първото полугодие на 2017 г.

След драстичния срив на Индекса на потребителската среда към края на миналата година, през първото полугодие на 2017 г. той демонстрира огромен скок, достигайки най-високата си изобщо регистрирана досега стойност.

Всъщност, погледнато в по-дългосрочен план тази стойност е очаквана, ако се разгледа линията на развитие на индекса от 2010 г. насам. Рязкото пропадане на стойността му към края на 2016 г. еднозначно може да се свърже с политическите трусове и зеещата неяснота пред държавата след президентските избори и насрочването на предсрочни парламентарни. Очевидно е, че населението тогава реагира с рязко увеличаване на предпазливостта в очакванията си. Подобни резки движения на Индекса ясно показват колко силно се влияят потребителските нагласи от политическите промени.

Не е случайно, че измежду всички индикатори, най-значителен ръст се регистрира при един по-общ показател – принципната оценка за състоянието на икономическата среда. Твърде осезаемото позитивизиране на мнението на гражданите по отношение на общата среда е явен признак, че населението е успокоено от ефектите на президнтските и парламентарните избори и преценява, че при сегашната ситуация състоянието на средата като цяло е добро.

Като много положителен може да бъде оценен фактът, че по-забележимо покачване има и при индикатори, които в съвсем обективен план измерват състояноето на домакинствата: оценката за настоящото им финансово състояние и възможностите за спестяване.

В реален застой е само един показател – но той е ключов за потребителското поведение: предпочитанията за начина на разпореждане със свободните средства. На първо място трябва да се отбележи, че по принцип се увеличава броят на гражданите, които декларират, че нямат свободни средства. В този смисъл очакването за подобряването на финансовото състояние остава по-скоро в бъдеще време, без да има абсолютна сигурност, че ще бъде осъществено. На второ място, оказва се, че са стагнирали намеренията за придобиване на движимо и недвижимо имущество, така че все още остава под въпрос „развързването на кесиите“ на потребителите, чрез което те по-силно да стимулират икономиката.

Данните са от национално представително за пълнолетното население на страната маркетингово проучване, проведено от Прогрес консулт през Юни сред 1035 пълнолетни жители на страната.