Нови данни

Пазарът на горива и позиции на основните вериги бензиностанции

През 2011 г. беше регистрирана най-ниската измежду всички стойности на средномесечните обеми горива, ползвани от леките автомобили в страната. Оттогава досега, сумарното потребление на месечна база нараства неотклонно, като отчетеният в края на 2015-та резултат е с почти 8% по-висок в сравнение с предходната година. Обективната причина за този ръст се корени най-вече в чувствителното увеличаване на общия брой леки автомобили, ползвани от населението, дължащо се на значителния брой покупки (основно – втора ръка), през годината. Подобен ръст безспорно влияе благотворно на продажбите на веригите бензиностанции, но далеч не всички от тях са успели да се възползват адекватно от благоприятната предпотавка.

При тестване на лоялността на потребителите към веригите бензиностанции, над една четвърт (28%) признават своята лоялност, ползвайки услугите на една-единствена верига, като делът им нараства спрямо предходната година. В същото време се редуцира – до под три четвърти от всички, ползването на две и повече вериги бензиностанции. "Втвърдяването" на контакта на потребителите с веригите е благодатна почва за нарастване на пазарната устойчивост на онези вериги, които са съумели да увеличат на твърдото си ядро от клиенти поне със средния за сектора темп. Същевременно обаче, тази нарастваща лоялност прави по-трудна задачата за привличане на клиенти от конкурентите.