Нови данни

Ползване на мобилни комуникации и мобилни телефони

Без съмнение, потреблението на мобилни услуги като средство за комуникация е неотменна част от битието на българските граждани - степента на проникване на мобилните оператори сред пълнолетното население в страната през 2015 г., е 93%. Едва 7% твърдят, че не ползват мобилни услуги. Подобна наситеност на ползването на мобилни комуникации създава добри възможности за достигане до потребителите – особено отчитайки обстоятелството, че все повече нараства делът на ползващите смартфони.

Много висок е процентът на потребителите на мобилни услуги, които се ограничават до ползването само на един мобилен оператор. Въпреки данните за огромен сумарен брой на картите, издадени от мобилните оператори, оказва се, че всъщност българските потребители са много лоялни към основния оператор, който реално ползват (независимо дали са придобивали карти и на други мобилни оператори). Сравнително малка част от потребителите на мобилни услуги – 11%, са били стимулирани (или имат необходимост да ползват) да ползват два и повече мобилни оператори.

Сумарният дял на гражданите, които са преустановили ползването на услугите на конкретен мобилен оператор към края на 2015 г., се колебае около 7% от всички потребители на мобилни комуникации. По принцип, този дял не изглежда особено висок. Отчитайки обаче индивидуалните пазарни дялове на мобилните оператори, всъщност реално процентът на отказалите се (изцялоили пренасочвайки се към друг основен оператор, запазвайки стария като допълващ), е достатъчно значителен, за да предизвика забележима промяна в пазарното тегло на отделните оператори.