Нови данни

Наситеност с леки автомобили

В края на 2015 г. се регистрира нов ръст в дела на домакинствата в страната, разполагащи с леки автомобили, а спрямо предходната година нарастването е от порядъка на 2 процентни пункта. Данните в динамика показват, че спрямо пет години назад, увеличението е значително – ако пред 2010 г. малко над половината от домакинствата са ползвали лек автомобил, то сега аналогичният им дял е шест десети от всички, а това е увеличение от над 7 процентни пункта или 14%. Всъщност, това е историческият максимум на наситеност на българските домакинства с леки автомобили, доколкото за първи път въобще делът на домакинствата, разполагащи с лек автомобил, преминава границата от 60%.

Към края на 2015 г. с един автомобил разполагат половината от домакинствата в страната, а едно на всеки десет домакинства притежава два автомобила. Много нисък – около 1%, е делът на тези, които могат да се похвалят с притежанието на три и повече коли.